Tarnów, Polska

609 266 260 telpin@telpin.pl

Centrala telefoniczna Platan Delta

Cyfrowa centrala Platan Delta IP PBX dzięki swej konstrukcji przygotowana jest do obsługi intensywnego ruchu telefonicznego w dużych firmach, hotelach i instytucjach.

Możliwość podłączenia czterech dostępów PRA (30B+D) dla kilkuset indywidualnie rozliczanych abonentów, podzielonych na grupy lub firmy, Infolinie i 16-kanałowa funkcja DISA (jednoczesne odsłuchiwanie wiadomości powitalnych i wybieranie numerów wewnętrznych przez wielu użytkowników) czy konferencje dla nawet 20 abonentów miejskich i/lub wewnętrznych to jedynie przykłady tego, do jakich wyzwań przygotowana jest Delta.

Występuje w trzech wykonaniach:  Delta 160, Delta 320 i Delta 480.


Konfiguracja:

• Delta 160 – 158 portów, 9 pakietów wyposażeń liniowych
• Delta 320 – 318 portów, 19 pakietów wyposażeń liniowych
• Delta 480 – 478 portów, 29 pakietów wyposażeń liniowych
• Do 32 portów VoIP

Organizacja ruchu:

• 16-kanałowa funkcja DISA (bezpośrednie wybieranie numerów wewnętrznych)
• System 16 infolinii (interaktywne menu zapowiedzi głosowych) dostępnych na 16 poziomach
• Do 64 zapowiedzi głosowych dla funkcji DISA i Infolinii
• Dystrybucja ruchu na podstawie zidentyfikowanego numeru abonenta dzwoniącego (funkcja ACD)
• Dowolny plan numeracji usług i portów – poszczególnym funkcjom centrali i abonentom wewnętrznym można przypisać numery, do których użytkownicy byli przyzwyczajeni np. po użytkowaniu innego typu centrali; można również przypisywać numery zgodne np. z numeracją pokoi hotelowych lub pomieszczeń biurowych
• Indywidualizacja usług i uprawnień abonentów. Każdemu abonentowi można przypisać właściwy jemu zestaw usług centralowych (np. profil serwis, dyrektor, modem)
• Zastosowanie łączy ISDN umożliwia wykorzystanie numerów DDI (abonenci wewnętrzni otrzymują numery bezpośrednie, „miejskie”)
• Zobacz Kto Dzwoni – prezentacja numeru dzwoniącego abonenta (usługa CLIP) na wyświetlaczach aparatów cyfrowych, systemowych i analogowych oraz w programie Platan CTI. Prezentowane są również numery wewnętrzne
• Grupy Wspólnego Wywołania (GWW) – określonej grupie abonentów centrali zostaje przydzielony wspólny numer. Połączenie przychodzące do danego działu (grupy) może być odebrane przez jednego z abonentów GWW, można określić kolejność dzwonienia w ramach GWW: wszyscy jednocześnie, dołączanie kolejnych abonentów, przechodzenie dzwonka, inne (mieszane)
• Numery skrócone i alarmowe – możliwość definiowania numerów alarmowych zawsze dostępnych z każdego aparatu; dodatkowo 9 indywidualnych numerów skróconych dostępnych dla każdego abonenta
• Grupy abonenckie – każdy abonent ma zdefiniowaną grupę użytkowników do których może zadzwonić. Pozwala to m.in. na stworzenie trybu dyrektorsko – sekretarskiego (z dyrekcją można się połączyć tylko przez sekretariat) albo na obsługiwanie przez centralę kilku firm
• Funkcja „budzenia”, przypominania o zaplanowanym wydarzeniu – jedno- i wielokrotne, definiowane niezależnie na każdy dzień tygodnia
• Zawieszanie, parkowanie, przenoszenie, przechwytywanie i zamawianie połączeń

Zarządzanie kosztami:

• Bufor 70.000 rekordów bilingowych
• PRK Program Redukcji Kosztów połączeń telefonicznych – system restrykcji, indywidualnego rozliczania i wydruków kosztów rozmów telefonicznych
• System 160 „abonentów wirtualnych” i do 624 kont indywidualnych („abonenci wirtualni” + liczba portów wewnętrznych)
• Funkcja wyboru najtańszej drogi połączeniowej LCR – centrala automatycznie kieruje ruch do sieci zdefiniowanych operatorów, bez konieczności wybierania dodatkowych prefiksów

Współpraca:

• Współpraca z oprogramowaniem CTI (integracja centrali z sieciami komputerowymi), w tym z programem Platan CTI
• Współpraca z aparatami analogowymi dowolnego typu, aparatami bezprzewodowymi systemu DECT, aparatami ISDN oraz aparatami i konsolami systemowymi Panasonic
• Udostępniany integratorom interfejs programowy PCTI umożliwiający integrację centrali z systemami call centers, CRM oraz innymi aplikacjami i urządzeniami
• Interfejs do współpracy z oprogramowaniem hotelowym
• Możliwość podłączenia: wielu bramofonów serii DB 07, bramki GSM, bramki VoIP, zewnętrznych systemów poczty głosowej
• Zdalne (przez modem lub kartę ethernetową) zarządzanie, obsługa taryfikacji i aktualizacja programu centrali

Cechy wyróżniające:

• System slotów uniwersalnych – dowolna konfiguracja wyposażeń
» łączy miejskich ISDN (BRA i PRA)
» wewnętrznych portów ISDN – styk S0
» analogowych linii miejskich i wewnętrznych
» portów dla aparatów systemowych (cyfrowych i hybrydowych)
• Karta Platan VoIP (opcja) – do 32 portów VoIP konfigurowanych jako miejskie lub wewnętrzne:
» protokoły VoIP: SIP, IAX2
» kodeki: G.711 uLaw, G.711 aLaw, ADPCM, G.726, GSM
» logowanie do 8 operatorów VoIP z możliwością odbywania wielu rozmów jednocześnie
» 2 gniazda ethernet (WAN i LAN)
» wbudowany router
• Modułowość i niezależność pracy poszczególnych paneli umożliwia, w razie awarii, odłączenie jednego z paneli i prawidłową pracę pozostałych, jak również bezproblemową rozbudowę w trakcie eksploatacji. Serwisowanie centrali, wymiana lub dokładanie pakietów liniowych mogą się odbywać bez odłączania napięcia minimalizując uciążliwość takich prac dla użytkowników (tzw. HOT SWAP).
• Połączenia konferencyjne oraz konferencje typu okólnik dla 20 abonentów miejskich i/lub wewnętrznych (w konferencji może uczestniczyć do 19 abonentów miejskich)
• Możliwość nagrania dobrej jakości zapowiedzi lub wykorzystanie plików muzycznych .wav
• Połączenia tranzytowe – możliwość połączenia z zewnątrz z centralą i wykonanie za jej pośrednictwem i na jej koszt połączenia z innym numerem zewnętrznym
• Przenoszenie przychodzących wywołań na linie wewnętrzne lub miejskie w trybie: -bezwarunkowym; – gdy abonent nie odbiera; – gdy abonent zajęty
• Przekazanie połączenia miejskiego (przychodzącego lub wychodzącego) na inny numer miejski, np. numer komórkowy pracownika będącego poza firmą.

Wymiary centrali Delta:

Delta 160
wysokość     szerokość     głębokość     masa
712 mm         535 mm       389 mm         43 kg

Delta 320
wysokość     szerokość     głębokość     masa
995 mm        535 mm       389 mm         65 kg

Delta 480
wysokość     szerokość     głębokość     masa
1282 mm        535 mm     389 mm         87 kg

Uwaga: dostępność poszczególnych funkcji uzależniona jest od wyposażenia centrali.

(źródło: informacje opracowano na podstawie materiałów producenta)

Uwaga: Obecnie firma Platan nie produkuje przedstawionego modelu centrali telefonicznej, oferując jednocześnie nowocześniejsze rozwiązania o podobnej pojemności portów. Warto wspomnieć, że nadal producent zapewnia sprzedaż części zamiennych do opisanego sprzętu. Jeśli chcą Państwo nam zlecić przeprogramowanie, naprawy, konserwacje itp usługi proszę o kontakt

Zapraszamy do skorzystania z poradnika, który umożliwi osobom nie znającym zagadnień telefonii, w bardzo prosty sposób zasięgnąć niezbędne minimum wiedzy, jaką powinni posiadać, aby dobrać optymalne i zarazem oszczędne inwestycje w swojej firmie.