Tarnów, Polska

609 266 260 telpin@telpin.pl

Prezentacja oprogramowania Slican

Charakterystyka oprogramowania

 

TouchCTI:

Aplikacja Slican TouchCTI to świetne narzędzie do obsługi, zarządzania i monitorowania przychodzącego ruchu telefonicznego wszędzie tam gdzie niezbędna jest sprawna i wydajna łączność telefoniczna np. Call Center, centrum obsługi Klienta, administracja itp.

Funkcja touch-to-dial umożliwia wygodną obsługę ruchu telefonicznego, a zarządzanie i monitorowanie połączeniami telefonicznymi np. konferencjami staje się dziecinnie proste.

Elastyczna i prosta aranżacja ekranu dotykowego pozwala na indywidualne ustawienia zgodnie ze specyfiką miejsca pracy i wymaganiami osoby obsługującej.

Aplikacja pracuje w środowisku central MAC-6400, CXS-0424.WM, CXS-0424.2U.

Slican TouchCTI pozwala na pełną wizualizację stanu obsługiwanych połączeń, między innymi wizualizację oczekujących do awiza i połączeń przekazanych  oraz umożliwia elastyczne, indywidualne kreowanie ustawień ekranu dotykowego zgodnie ze specyficznymi wymaganiami danego stanowiska.

Wydajna i wygodna obsługa połączeń telefonicznych dzięki Slican TouchCTI sprawdzi się między innymi:

• W centrach powiadamiania ratunkowego CPR
• Na stanowiskach pośredniczących, dyspozytorskich w firmach o różnym profilu działalności oraz w dużych instytucjach typu: szpitale, biurowce, uczelnie, szkoły, urzędy itp.
• W rozwiązaniach typu CallCenter
• We wszystkich miejscach obsługi dużego, przychodzącego ruchu telefonicznego

Najważniejsze cechy:

• Możliwość zdefiniowania własnej listy kontaktów (nawet do 3532 wpisów*) oraz grupowania ich według indywidualnych potrzeb użytkownika Slican TouchCTI !
• Wygodna funkcjonalność typu touch- to-dial oraz clic-to-dial
• Elastyczne możliwości obsługi TouchCTI, dzięki którym osoba obsługująca aplikację może dostosować układ ekranu dotykowego do własnych indywidualnych wymagań i potrzeb – dowolność w aranżowaniu zakładek, grup, zawartości książki telefonicznej, opisów kolejek połączeń oczekujących, opisów przycisków
• Dostęp do książki telefonicznej centrali oraz numerów wewnętrznych
• Akustyczna i kolorystyczna wizualizacja połączeń telefonicznych
• Współpraca z wszystkimi rodzajami abonentów
• Podgląd statusu abonenta, np. zajęty, rozmowa zaparkowana itp.
• Brak sygnału zajętości dla połączeń przychodzących do stanowiska TouchCTI
• Możliwe parkowanie (zawieszanie) połączeń przychodzących na czas obsługi innych połączeń
• Możliwość wyboru dowolnego abonenta do rozmowy z kolejki rozmów oczekujących
• Prezentacja czasu, np. połączenia oczekującego lub czasu od ostatniej zmiany statusu połączenia,np. czas zaparkowania połączenia
• Wygodna konfiguracja i zarządzanie telekonferencjami dzięki funkcji touch-to-dial

W skład systemu Slican TouchCTI wchodzi:

• Serwer Slican MAC-6400 lub CXS-0424 (firmware 4.07 lub nowszy)
• Port obsługujący telefon systemowy (w tym IP)
• Dowolny telefon systemowy Slican serii CTS-202 lub CTS-102 (w tym IP)
• Dedykowany do obsługi aplikacji komputer z Windows XP lub nowszym
• Ekran dotykowy

* w zależności od zastosowanego monitora oraz wybranej przez użytkownika wielkości przycisków. Podana ilość dotyczy ekranu dotykowego o rozdzielczości 1366 x 768, wymiary 407,4 x 336,6 mm dla zdefiniowanego rozmiaru przycisku “mały”.

 

 


 

 

INVENIO Interaktywny System Zapowiedzi:

Infolinie INVENIO w centralach Slican są elastyczne i przyjazne. Dla osób, które dzwonią do Twojej firmy oznacza to, że szybko uzyskają połączenie z wybraną osobą lub też sprawnie zostaną za pomocą zapowiedzi słownych pokierowane na numer wewnętrzny danego działu.
W systemie możemy powołać i skonfigurować do 99 infolinii oraz łączyć je ze sobą, tworząc rozbudowane systemy zapowiedzi. Sam budujesz swoje INVENIO. Zawsze możesz dokupić dodatkowe infolinie i wydłużyć ich czas.

Infolinie INVENIO dostępne są w centralach MAC-6400,  CCT-1668.S, CCT-1668.L, CXS-0424.WM, CXS-0424.2U

INVENIO Slican to klasyczne rozwiązanie IVR.

• Pozwala dzwoniącemu na wybór kolejnej opcji z użyciem klawiszy (w DTMF) i w zależności od tego uzyskiwać kolejne żądane informacje albo połączenie z abonentem lub grupą abonentów.
• Jeżeli dzwoniący do centrali skierowany zostanie na infolinie INVENIO, to usłyszy zapowiedź słowną.
• W trakcie zapowiedzi oraz przez określony czas po jej odtworzeniu, dzwoniący może dokonać wyboru dalszego kroku za pomocą klawiatury.
• Do zdefiniowania działania można używać cyfr od 0 do 9, a także * i #.
• Pod każdy klawisz można przypisać abonenta, grupę abonentów, zapowiedź, kolejną infolinię, numer skrócony. Można też wybrać numer wewnętrzny podczas odsłuchiwania zapowiedzi.
• Jeżeli dzwoniący nie podejmie w trakcie trwania zapowiedzi żadnego działania lub wybierze niewłaściwy przycisk na klawiaturze, zapowiedź zostanie powtórzona.

 

 


 

 

RecordMAN2 – nowe podejście do nagrywania rozmów:

Aplikacja przeznaczona jest do współpracy z systemem wbudowanego nagrywania rozmów EbdREC dla serwerów MAC-6400,  CCT-1668.S, CCT-1668.L, CXS-0424.WM, CXS-0424.2U. Składa się z dwóch części, „serwera nagrań” czyli aplikacji RecordMAN2.server, która umożliwia pobieranie nagrań z zasobów centrali i zapisywanie ich kopii na dysku komputera w sieci lokalnej,
oraz „klienta” czyli aplikacji RecordMAN2.client służącej do obsługi nagrań pobranych na lokalny komputer czyli wyświetlania szczegółowej historii połączenia oraz wyszukiwania  konkretnych połączeń wg wielu kryteriów.

Aplikacja RecordMAN2 zapewnia obsługę:

• 128 kanałów nagrywania rozmów w centrali MAC-6400
• 12 kanałów nagrywania rozmów w centrali CCT-1668
• 8 kanałów nagrywania rozmów w centrali CXS-0424

Główne zadania:

• Zapis („zrzut”) nagrań na twardy dysk HDD (magazyn).
• Udostępnianie nagrań zgodnie z uprawnieniami (serwer).

Aplikacja ta ma  za zadanie pobieranie nagrań z nośnika istniejącego w centrali i składowanie ich na dysku twardym komputera w sieci lokalnej tworząc ich kopię. Ma to szczególne znaczenie w przypadku central CCT-1668  i CXS-0424 gdzie nośnikami są karty pamięci typu flash o ograniczonej pojemności. W przypadku central MAC-6400 może chodzić zarówno o kopiowanie na nośnik o większej pojemności jak i o wykonywanie kopii rezerwowych.

 

RecordMAN2.client:

Aplikacja do obsługi nagrań. Nie pobiera nagrań na dysk lokalny więc synchronizacja katalogów jest bardzo szybka (dla centrali MAC-6400 ok. 10s). Polecenie odtworzenia nagrania powoduje skopiowanie pojedynczego pliku na dysk lokalny i jego odtworzenie. W zależności pod praw nadanych w centrali można lub nie zachować nagranie na własnym dysku.

 

Aplikacja RecordMAN2.Client może pracować z różnymi źródłami danych:

• Centrala – aplikacja łączy się bezpośrednio z nośnikiem nagrań w centrali. W zależności od typu centrali ma do dyspozycji określoną ilość nagrań.
• RecordMAN2.Server – aplikacja łączy się z archiwum tworzonym przez tą aplikację z zachowaniem uprawnień. Dzięki temu że synchronizacja pomiędzy centralą a serwerem jest prawie natychmiastowa użytkownik ma do dyspozycji zarówno nagrania z nośnika w centrali jak i dane archiwalne ograniczone pojemnością dysku twardego na którym składa dane RecordMAN2. Server.
• Dane archiwalne (nagrania skopiowane na płytę lub też dowolny inny katalog z nagraniami w formacie danych Slican) – aplikacja w przypadku połączenia z tego typu archiwum nie uwzględnia uprawnień stanowiska do nagrań.

W centralach CCT-1668, CXS-0424 i MAC-6400 można powołać do 30 kont użytkowników aplikacji RecordMAN2.Client posiadających następujące uprawnienia:

• Prawo do kopiowania nagrań na dysk lokalny – decyduje o możliwości eksportowania nagrań jako typowe pliki dźwiękowe.
• Dostęp pełny – brak ograniczeń. Dla użytkownika dostępne są wszystkie rozmowy nagrane w centrali.
• Dostęp ograniczony – pozwala na ustawienie praw do nagrań wg następujących kryteriów:
» Do określonego poziomu – w centrali można zdefiniować do 8 grup abonentów (analogicznie do sieci). Stanowisko może otrzymać prawo do odsłuchu nagrań tylko dla konkretnej grupy abonentów, lub kilku grup.
» Do nagrań z filtrem. Stanowisko ma wówczas prawo do odsłuch wyłącznie nagrań konkretnego numeru wewnętrznego.Parametry filtru możemy definiować prefiksowo.
» Prawo do odsłuchu nagrań do określonej liczby dni wstecz.

• Aplikacja RecordMAN2.client może odsłuchiwać nagrania utworzone zarówno w wersji 1 jak i 2
• RecordMAN2.server musi składować nagrania w nowej lokalizacji.
• Całość systemu nagrywania może działać jedynie wtedy, kiedy zarówno firmware centrali jak i karty nagrywania będą w wersji 4.02.

 

 


 

 

PayMAN – Zarządzanie i optymalizacja kosztów:

Program Slican PayMAN umożliwia szybką analizę kosztów połączeń w recepcji hotelu, pensjonatu, szpitala lub w biurze administrującym akademikiem. Program ogranicza do niezbędnego minimum czynności związane z rozliczeniem połączeń telefonicznych gościa hotelowego – klienci mają zagwarantowaną wysoką jakość usług, obsługa recepcji ma narzędzie do bieżącej kontroli kosztów połączeń.

Program Slican PayMAN oferuje możliwość szybkiego zameldowania i wymeldowanie gościa hotelowego połączoną ze zmianą statusu telefonu − blokada / aktywacja.
Dla danego numeru – konkretnego pokoju – generowany jest na bieżąco raport jednostkowy obejmujący czas pobytu, rodzaj, liczbę oraz wartość generowanych połączeń.
Pracownicy recepcji lub administracji mają prawo ustalać limity kwotowe na połączenia (rozliczanie post-paid) oraz przydzielać kwoty doładowania telefonu (rozliczanie pre-paid).
Aplikacja jest elastyczna – jednocześnie może być obsługiwana przez czterech użytkowników, dostarcza szybkich i zawsze bieżących zestawień dotyczących kosztów połączeń.

Cechy programu PayMAN:

• Szybka analiza online
• Zestawienie tabelaryczne
• Możliwość definiowania darmowych połączeń
• Kwota doładowania
• Możliwość definiowania limitów na połączenia
• Zdalne blokowanie i odblokowywanie telefonu
• Indywidualny PIN dla każdego użytkownika – operatora programu
• Raport dla jednego abonenta lub grupy abonentów

 

 


 

 

Slican TelefonCTI to profesjonalne narzędzie ułatwiające codzienną pracę na każdym stanowisku:

• Pozwala na szybki dostęp do funkcji centrali (przekazywanie połączeń, konferencje itd.)
• Informuje kto i z jakiego numeru dzwoni, prezentuje historię połączeń odebranych, wybranych numerów itp.
• Umożliwia współpracę uczestników grup typu „Call Center” dzięki współdzielonej książce telefonicznej
• Do kontaktów w książce telefonicznej mogą być dołączane notatki tekstowe i głosowe – element systemu CRM
• Pozwala na korzystanie z 2 niezależnych książek telefonicznych – prywatnej i publicznej
• Możliwia utworzenie tzw. „czarnej listy” – pewne połączenia kierowane są na zaprogramowany numer, niezależnie od intencji dzwoniącego
• Współpracuje z bazami danych w standardzie MS Access
• Posiada otwarty interfejs API (protokół CTIP) dostępny dla innych aplikacji dowolnych producentów.

W poszerzonej wersji  Slican TelefonCTI.plus dostępne jest nagrywanie rozmów z wykorzystaniem wewnętrznego systemu nagrywania rozmów EbdREC z możliwością późniejszego zarządzania nagraniami  z poziomu aplikacji RecordMAN2  i wysyłanie SMS-ów.

 

 

 

SMS w Slican TelefonCTI.plus?:

Od teraz SMS może stać się środkiem szybkiej i masowej komunikacji w każdym biznesie. Wykorzystując SMS w Slican TelefonCTI można:

• Usprawnić pracę działu handlowego – od teraz możesz zacząć budować dział Contact Center.
• Powiadomić setki klientów o nowej promocji.
• Przypomnieć o organizowanym spotkaniu – sekretariat wysyła jedną wiadomość do wszystkich uczestników.
• Informować wszystkich swoich handlowców o nowej ofercie.
• Odbierać informacje SMS wysyłane na firmowy telefon komórkowy – obsługiwać konkursy, ankiety itd.
• Wysłać SMS z informacją o zrealizowanej usłudze, naprawie, numerze listu przewozowego z wysłanym towarem.
• Umożliwić księgowości prowadzenie bardziej skutecznej windykacji.
• W końcu wykorzystać te wszystkie pakiety SMS-ów oferowane klientom biznesowym, które od zawsze „przechodziły na kolejny miesiąc”.

Dlaczego wysyłanie SMS w Slican TelefonCTI.plus jest lepsze niż z telefonu GSM?:

• Korzystasz z kontaktów Slican Telefon CTI (telefonów komórkowych) a pojemność książki telefonicznej TelefonCTI jest znacznie większa od dostępnej w telefonie komórkowym.
• SMS możesz wysłać nawet jeżeli nie masz telefonu komórkowego – korzystasz z firmowej bramki GSM zainstalowanej w firmowej centrali oraz własnego komputera.
• Łatwiej napisać wiadomość na komputerze niż na klawiaturze telefonu GSM.
• Możesz wiadomości nadać status „PILNA” – automatycznie wyświetli się ona na telefonie komórkowym odbiorcy – nie jest wymagane odbieranie wiadomości – masz więc pewność, że zostanie przeczytana.

Jak korzystać z funkcji wysyłania SMS w Slican TelefonCTI.plus?:

• Funkcja dostępna jest w serwerach Slican MAC-6400,  CCT-1668.S, CCT-1668.L wyposażonych w moduł z bramką Slican GSM.
• Aby wysyłać / odbierać SMS-y musisz mieć dostęp do poszerzonej wersji programu – stanowisko TelefonCTI.plus.
• Wysyłane wiadomości mogą mieć dwa statusy – ZWYKŁA i PILNA.

» SMS „ZWYKŁY” – dostarczany na telefon komórkowy z powiadomieniem – „kopertką” na wyświetlaczu telefonu.
Odbiorca może odczytać wiadomość lub usunąć ją bez oglądania.
» SMS „PILNY” – w większości telefonów komórkowych dostępna jest opcja, która „PILNE” wiadomości automatycznie prezentuje na wyświetlaczu telefonu.

• Pamiętaj, ze wszystkie wysłane wiadomości – podobnie jak wykonane telefony, nagrania, notatki itp. w Slican TelefonCTI będą przypisane do odbiorcy – w jednym miejscu masz bazę wszystkich kontaktów z danym numerem / klientem oraz własne notatki na temat osoby / firmy.
• Jeżeli wiadomość nie będzie dostarczona (z powodu braku sieci GSM lub wyłączonego telefonu odbiorcy) Slican TelefonCTI powiadomi Cię o problemie.
• Wiadomości możesz edytować – bez zmian lub z poprawkami wysyłać do innych odbiorców, wykorzystać w innym czasie.
• Każda wiadomość może mieć do 160 znaków – pamiętaj, że polskie znaki „potrzebują” więcej miejsca niż inne czcionki.
• Możesz określić ważność wiadomości – czas, w którym powinna być dostarczona, dzięki czemu masz gwarancje, ze odbiorcy otrzymywać będą tylko aktualne SMS-y.

Co jeszcze możesz zrobić jeżeli korzystasz z TelefonCTI.plus ?:

Każdy z użytkowników TelefonCTI.plus ma dostęp do dodatkowej funkcji nagrywania, które poszerza funkcjonalność aplikacji CTI. Może ono być stosowane jako uzupełnienie lub niezależnie od innych rozwiązań właściwych dla danej firmy. Nagrywanie może być dokonywane w trzech wariantach:

• Rejestracja wszystkich rozmów prowadzonych z telefonu systemowego CTS-202.Plus.
• PostRecording – zapisanie rozmów „po fakcie”. Nagrywana jest każda rozmowa, a użytkownik decyduje po jej zakończeniu czy zachować rozmowę na dysku własnego komputera.
• Włączenie zapisu „na żadanie” w trakcie rozmowy.

 

 


 

 

System Rozliczeń BillingMAN.plus:

W odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowania użytkowników oraz dynamiczny rozwój rynku telekomunikacyjnego firma Slican wprowadziła nowe oprogramowanie BillingMAN.plus do rozliczania połączeń, realizowanych za pośrednictwem central CCT-1668.S, CCT-1668.L, CCA-2720.1, CCA-2720.2, CCA-2720.3, CCA-2720.4, NCT-1248.1, NCT-1248.2 . BillingMAN.plus nie tylko pozwala na precyzyjne dokonanie retaryfikacji rozmów dla poszczególnych abonentów niezależnie od sposobu zaliczania, ale dzięki dodatkowemu modułowi analizy na graficzne i czytelne przedstawienie wyników.

 

BillingMAN.plus jest rozbudowaną wersją programu BillingMAN. Aplikacja oprócz funkcjonalności oferowanej przez swojego poprzednika wyposażona została w moduł analizy udostępniający użytkownikowi nowe i ciekawe sposoby prezentacji. Zaimplementowany w programie BillingMAN.plus moduł analizy sprawia, iż aplikacja jest doskonałym narzędziem dla osób/firm zajmujących się analizą ruchu telefonicznego. Pozwala w prosty sposób obliczyć ilość i koszty generowanych połączeń. Dzięki danym zestawionym w postaci tabel oraz wykresów możemy szybko i wygodnie prezentować wyniki analizy. Informacje uzyskane za pomocą modułu Analizy mogą dać Państwu odpowiedź na pytanie czy ruch telefoniczny w Państwa firmie jest prawidłowo zorganizowany i jakie ewentualnie należy przedsięwziąć środki, aby go usprawnić.

Podstawowe cechy funkcjonalne programu BillingMAN.plus:

 

• Szczegółowa analiza połączeń zarówno dla ruchu wychodzącego jak i przychodzącego.
• Szybka prezentacja wyników i poszczególnych zestawień – tabele.
• Możliwość graficznej prezentacji wyników – wykresy (pionowy, poziomy, kołowy).
• Możliwość tworzenia Miniblingów oraz pokazywania szczegółów połączeń.
• Możliwość łatwego grupowania rozmów wg różnych kategorii.
• Efektywny i różnorodny mechanizm filtrowania rozmów przychodzących wychodzących.
• Możliwość sortowania rekordów wg dowolnych kategorii.
• Możliwość ukrycia części numeru w raportach i zestawieniach.
• Możliwość eksportu wykresów i zestawień do Excela.
• Możliwość tworzenia i zapisywania szablonów.
• Zachowanie wszystkich możliwości oferowanych przez aplikację BillingMAN.

W celu zaprezentowania użytkownikowi możliwości oferowanych przez program BillingMAN.plus jest on standardowo dołączany do sprzedawanych obecnie central. Posiada jednak ograniczenie związane z czasem użytkowania modułu analizy do około 15 godzin. Po upłynięciu tego okresu program będzie pracował jedynie z możliwościami aplikacji BillingMAN. W celu korzystania z pełnych możliwości oferowanych przez program konieczny będzie zakup licencji.

 


 

 

System Rozliczeń BillingMAN:

Program BillingMAN jest aplikacją pracującą w środowisku Windows, której zadaniem jest rozliczanie połączeń telefonicznych dokonywanych za pośrednictwem centralek telefonicznych CCT-1668.S, CCT-1668.L, CCA-2720.1, CCA-2720.2, CCA-2720.3, CCA-2720.4, NCT-1248.1, NCT-1248.2 . Stworzenie tego rodzaju oprogramowania podyktowane zostało zmianami jakie wprowadzają dostawcy usług telekomunikacyjnych. BillingMAN jest programem, który pozwala na precyzyjne dokonanie retaryfikacji rozmów dla poszczególnych abonentów niezależnie od sposobu zaliczania.

 

System BillingMAN pozwala na poprawne rozliczenie połączeń bez względu na to czy operator nalicza połączenia minutowo czy na podstawie liczby impulsów. Jednocześnie system wspomaga użytkownika w takich sytuacjach jak rozliczanie połączenia z marżą naliczaną za połączenie przez właściciela centrali oraz dla połączeń z opłatą wstępną. W systemie BillingMAN możliwe jest poprawne rozliczanie połączeń w przypadku gdy w trakcie trwania okresu obliczeniowego nastąpiła zmiana cen w cenniku operatora. BilingMAN wszystkich obliczeń dokonuje bez obciążania centrali czyli można pracować na danych pobranych w trybie offline.

Cechy programu BillingMAN:

• Naliczanie opłat za połączenia na podstawie cenników i taryf.
• Możliwość rozliczania połączeń na podstawie ilości impulsów pobranych z centrali.
• Precyzyjne rozdzielenie kosztów pomiędzy poszczególnych abonentów i grupy abonentów (firmy).
• Możliwość analizy połączeń w ruchu przychodzącym.
• Możliwość ukrycia całego lub części numeru w raportach i zestawieniach.
• Możliwość naliczania dodatkowej marży do połączenia.
• Możliwość exportu danych do Excel`a.
• Możliwość analizy połączeń na podstawie stref zdefiniowanych przez użytkownika.
• Praca na danych bieżących i archiwalnych.
• Możliwość tworzenia szablonów raportu.
• Pobieranie komentarzy z arkuszy centrali.

 

 


 

 

Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej.
W dobie powszechności telefonii GSM oraz dostępu do Internetu, telefonii VoIP i innych nowości centrala telefoniczna w hotelu jest w coraz mniejszym stopniu środkiem komunikacji gości hotelowych ze światem zewnętrznym. Obecnie centrala wraz z aplikacją hotelową wspiera przede wszystkim pracowników hotelu w efektywnej i sprawnej obsłudze gościa hotelowego.
Idealna jest sytuacja gdy zastosowane rozwiązanie telekomunikacyjne spełnia także wymogi dotyczące zastosowania najnowocześniejszych technologii i wysokiego poziomu serwisu.

Serwery telekomunikacyjne i centrale Slican to nowoczesne i bardzo dobrze przygotowane do zastosowań hotelowych rozwiązania telekomunikacyjne. Można je instalować zarówno w małych, kilku czy kilkunastopokojowych obiektach, jak i hotelach, które mogą zaoferować miejsce dla kilkuset gości.

Serwery Slican   CCT-1668.S, CCT-1668.L, MAC-6400, sprawdzają się ponadto w sieciach hoteli, gdzie wymagane jest zbudowanie komunikacji pomiędzy kilkoma połączonymi centralami. Rozwiązanie to niewątpliwie obniża koszty operacyjne serwisu, połączeń pomiędzy hotelami w sieci oraz ułatwia kontrolę nad sprawnym działaniem central.

Systemy telekomunikacyjne Slican współpracują z wieloma dostępnymi na rynku aplikacjami hotelowymi. Szczegółowy opis funkcji realizowanych przez program hotelowy w oparciu o dane przesyłane z centrali Slican znajdą Państwo tutaj. Nasze produkty realizują ponadto inne dodatkowe usługi, które w znaczący sposób mogą przyczynić się do zaoferowania Państwa gościom wyższego poziomu obsługi lub też usprawnić pracę Państwa pracownikom. Informacje o dodatkowych zastosowaniach central Slican znajdą Państwo na tej stronie.

Slican szybko reaguje na potrzeby stale zmieniającego się rynku hotelarskiego i sugestie naszych kontrahentów rozwijających aplikacje hotelowe. Korzystając z rozwiązań Slican w hotelu macie Państwo gwarancję wysokiej jakości sprzętu oraz wsparcia technicznego i handlowego zarówno ze strony producenta aplikacji, jak i naszej sieci dealerów i serwisów.

 

(źródło: informacje opracowano na podstawie materiałów producenta)

 

 

Zapraszamy do skorzystania z poradnika, który umożliwi osobom nie znającym zagadnień telefonii, w bardzo prosty sposób zasięgnąć niezbędne minimum wiedzy, jaką powinni posiadać, aby dobrać optymalne i zarazem oszczędne inwestycje w swojej firmie.